Kapcsolat - vtvpapa

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

          
          
          
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pápa Városi Televízió (a továbbiakban: Televízió) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Adatkezelő adatai:
PÁPA VÁROSI TELEVÍZIÓ
Székhely: 8500 Pápa, Deák Ferenc utca 1.
Levelezési cím: 8500 Pápa, Deák Ferenc utca 1.
Tel: 89/510-660
Fax: 89/510-660
Honlap: www.vtvpapa.hu
E-mail: vtvpapa[kukac]vtvpapa.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Nyéki Tamás
Elérhetőség: vtvpapa[kukac]vtvpapa.hu

Adatvédelmi kérelmek: adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:
8500 Pápa, Deák Ferenc utca 1.
vtvpapa[kukac]vtvpapa.hu

Válaszainkat késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül küldjük az Ön által kért elérhetőségre.

Az adatkezelés célja: a Televízió működésének biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:
A Televízió a személyes adatokat az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.

Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása, helyesbítés;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direktmarketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelési tájékoztató     |    Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz